Ευφυής Γεωργία

Η ευφυής γεωργία σε εσπεριδοειδή επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών. Ορισμένα στοιχεία της ευφυούς γεωργίας που μπορούν να εφαρμοστούν στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών περιλαμβάνουν:

1) Παρακολούθηση με τη χρήση αισθητήρων : Οι αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούν τις συνθήκες του εδάφους, την υγρασία, τη θερμοκρασία και άλλες παραμέτρους για να εξασφαλίσουν την κατάλληλη φροντίδα.

Αισθητήρες

2) Ποτίσματα με βάση τις ανάγκες : Η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ποτίσματος με βάση τις ανάγκες μπορεί να εξοικονομήσει νερό και να βελτιώσει την απόδοση.

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Ποτίσματος

3) Μετεωρολογικοί σταθμοί : Χρήση δεδομένων και ανάλυσής τους μέσω της εγκατάστασης 2 μετεωρολογικών σταθμών και άλλων τεχνολογιών ( εικόνες από δορυφόρο, πρόβλεψη 7 ημερών για τις συνθήκες του καιρού κ.α. ) μπορεί να επιτρέψει την ακριβή εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, βασισμένες σε επιστημονικές πληροφορίες.

Δεδομένα

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγής εσπεριδοειδών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Ευφυής Γεωργία Image Gallery